یــــــا امیرالمومنین (ع)

آنان که علـــــی خدای خود پندارنــد * کفرش ب کنار عجـــب خدایی دارنــد
بایگانی حدیــــــــــــــــث

آرشیـــــــــــــــــــــــــــــو

به روایت لینـــــــــــــــک

ارتباط زنـــــــــــــــــــــده

دیــــــــــــگر امکــــــانات


Copyright 2010 - ali-135.loxblog.com & Designer: